Friday, November 27, 2015

इवलेसे पान

  

इवलेसे पान पडले गळून 
भावनांच्या काहोर्यात क्षण भर खचून 
त्याला जाणीवही नव्हती कि परत येणार नाही हि जागा 
कुणासाठी गमवला हा ताबा?

Monday, November 16, 2015

      
तेरा मेरा शिशेका घर 
फिर क्यू तेरे हाथ मी पत्थर? 
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।१।।
लेहरे आती -जाती है  किनारेपर 
फिर कयू नाम लिखा रेतपर ?
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।२।।
राम भी मेरा रहीम भी मेरा 
फिर क्या तेरा ,फिर क्या मेरा ?
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।३।।