Wednesday, October 5, 2016

मराठा क्रांती मोर्चा

मराठ्यांनी मराठ्यांच्या हितासाठी आपल्या बंधू मराठ्यांचा द्वेष न करता चालवलेले कार्य म्हणजे मराठा मोर्चा
आज मराठा लोकांनी आरक्षण चा मुद्धा मांडून जे समाजामध्ये तेढ निर्माण केली त्या ऐवजी उत्पनावर आधारित आरक्षण असा साधा मुद्धा मांडला असता तर जातीय वाद-विवाद झालाच नसता
ह्यात होतंय काय काही लोक मस्त पैकी जातीय भांडणाचा आस्वाद घेत बसतात. त्यांच्या मनातल्या गोष्टी मराठ्यांमार्फत सादर करतात.
अमराठी- मराठी मुद्धा वर भांडायचं मराठ्यांनी ,मराठा-obc मुद्धा वर भांडायचं मराठ्यांनी
आम्ही अजूनही लढवैये मावळे च आहोंत ओ
बर म्हंटल आम्ही आहोत मावळे पण आमचे राजे कुठयत?
वेळ अजूनही गेली नाहीय, मराठा एकत्र आले आहेत तर विधायक कार्य झालेच पाहिजे .आजपासून प्रत्येक मराठा आर्धिक दृष्ट्या दुर्बल  मराठा माणसाला शक्य तितकी मदत करणार  ,आपल्यापेक्षा कोण मराठा पुढे जात असेल तर त्याला मागे खेचण्यापेक्षा पुढे जाण्याची वाट दाखवनार
चूक आपली आहेच आणि ती सुधारायची आहे. आपली लोक एक असती तर मोर्चा ची गरज नसती . केलं असते आपल्या मराठा लोकांनी आपल्या लोकांच शिक्षण , लावले असते नॊकरीला
इथे आपणच आपले नाही आहोत,परक्याला काय बोला ?
असे निरीक्षण आहे ,मराठा माणूस परप्रांतीय  च्या दुकानात व्यवस्थित काम करेल पण मराठा माणसाच्या नाही .
मराठ्यांना आज माज कशाचा आहे? काय आहे तरी काय तुमच्यात?
पूर्वी होता समजू शकते ,जमिनी होत्या तुमच्या ,आता कांय ?तुमच्याच जमिनी विकून त्यावर काम करताय ना?
संपलं कि सगळं ,माज तेव्हडा राहिला
पूर्वी ची जमीन जुमला नाही राहिला तरी हि आज सिगारेट,दारू च्या जाहिरातीत तुम्ही झळकता कलाकार नवे..... नुसतं नाव "पाटील"
बाई वाड्यावर या गाण्याला तुम्हाला पाटील आजही लागतो ?
आणि बाकी पाटलांच्या गोष्टीच काय ?त्या गेल्या उडत ?
कुठे नेऊन ठेवलाय पाटील आमचा?का झाला भुईसपाट ?
पूर्वीचा मराठा आणि आजचा मराठा ह्याची तुलना करा
कुठे चुकलो स्वतःला कळेल आणि तेच बदलायचं आहे ह्यासाठी आहे 
हा मोर्चा 
मराठाच इतका सुधारावा कि देवांमध्ये सुद्धा स्पर्धा लागावी ,मराठ्यांचा देव मी होणार 
मराठ्यांनी क्रांती मोर्चा ला दारू सोडण्याची, माज सोडून कष्ट करण्याची आणि स्त्री ला देवीसमान मानण्याची शपथ घेतली तर ह्यापुढे मोर्चा ची गरज भासणार नाही . 
माझे कान  आसुसले आहेत ऐकायला जेंव्हा माझा मराठा माणूस म्हणेल ,
मी हि दारू सोडतोय ,तू हि सोड 
मी शेती सोडून व्यवसाय करतोय ,तू हि कर 
मी भावाभावातील संपत्तीं वरून चाललेला  वाद मिटवतोय,तू हि मिटवा
आणि ह्या चांगल्या कार्याची सुरवात म्हणून 
मी मोर्चा ला येतोय ,तू पण ये 
मूक मोर्चा ह्यासाठी कि प्रत्येक मराठाला प्रत्येक पावलात त्याच्या झालेल्या चुका आठवाव्यात 
आणि त्याचा विचार करून मोर्चा नंतर सकारात्मक बदल घडून यावेत. 

जय शिवाजी ! जय नवंमराठा!

Monday, August 22, 2016


झोप यायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण झोप घालवायला नाही Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614


RELAX व्हायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण SERIOUS व्हायला नाही  Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614

आणी आम्हाला असले उपाय नसलेलेच आजार होतात Smiley face is upside-down - U+1F643


Friday, August 19, 2016

 parabola ,hyperbola 

काय  पण  बोला    

पण समजेल  असे बोला 

Sunday, August 7, 2016

आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी

सुख दुःखाचा शोध करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी 
देहभान विसरून विठ्ठलावर प्रेम करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी
भक्तीचा वेध  घेत जातो पांढुरंगा दारी  आम्ही वारकरी  आम्ही वारकरी 

सत्य


काही गोष्टी न बोललेल्याच बऱ्या असतात 

माहित नाही किती खऱ्या आणि किती खोट्या असतात 

Tuesday, July 12, 2016

प्रश्न

प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतच असे नाही 
म्हणून काय प्रश्न तयार  करायचा सोडायचं नाही 
होऊ दे प्रश्नांच नेटवर्क,जाळ्यात गुरफटून जाऊ दे 
तुमचा श्वास ,तेंव्हाच येतो जीवनाला खरा आस्वाद   

पुण्य

आपले आपले नाही असे म्हणायचं नसत 
प्रत्येकाला आपुलकीने वागवायचे असते 
आज ना उद्या हे जग सोडून जायचं असते 

पापाचा घडा भरवायचा  नसतो 
दुसऱ्याच्या उदरावर ठेवायचा नसतो 
सदा पुण्य नि पुण्यच करायचं असते 
आज ना उद्या कधी नि कुठेतरी 
प्रत्येकाला  जायचच असते  

Tuesday, July 5, 2016

Self Discover

control C and control V never makes strong CV

हासुरी

  माणसाने  नेहमी रावणासारखे असावे 
  सदैवं हसावे

Wednesday, May 25, 2016

Life

Life is an Echo All comes back,
The good, the bad, the false and the truth
So, Give the world best you have 
and the best will come back to you


Wednesday, March 16, 2016

change


"Nothing is permanent except the change 
change is a continuing process not an event.
 There is nothing go wrong with change
   if it is in right direction
 why not accept the change -go with it 
 and commit yourself to a life of self improvement
success bring growth and growth means change
change is unnatural act 
powerful force are at work to avoid it
To aim for perfection you will need to change often"

Thursday, January 14, 2016

निष्पाप

                                                                     

देवा आता तू पण चालू केलास का भ्रष्टाचार?
श्रीमंत करतो स्वैराचार,गरीब होतो लाचार 

मतासाठी राजकारणी करतो प्रचार
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

भाजी नाही मजकडे म्हणून खावा लागतो आचार 
 देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

लोक म्हणतात तुझ्याकडेच असतो सारया जगाचा समाचार 
सांग रे देवा का केलास तू भ्रष्टाचार?

अन्याया विरुद्ध लढायचं म्हणून करून ठेवली तलवारीला धार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

नव्हत कोणी माझ म्हणून मानल होत तुलाच आधार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

गरीबानेच पाळायचे असतात का शिष्टाचार?
 देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

जीवाला जीव देणारा माणूस जीवालाच मुकतो
चतुर धूर्त लांडगा घराघरात घुसतो 
कर जर याचा कधीतरी विचार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

Monday, January 4, 2016

बदल

                 


का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?
जगायचं कसे स्वतःच स्वतःला समजवावे लागते 

पाढे गिरवता  गिरवता अर्थव्यवहारआला सामोरे जावे लागते 
खेळताना झालेल्या शारीरिक जखमांना मानसिक जखमांनी बदलावे लागते 
का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

भातुकलीच्या खेळातून संसाराच्या खेळाला मांडावे लागत 
अल्फा,बीटा काय लावलाय हा आटापिटा?
आयुष्याच्या गणितात हे हि गणित सोडवावे लागत 
स्पर्धेच्या युगात स्वतःला सिद्ध करावे लागत 
 का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

आयुष्याच्या या नवीन राजनीतीत स्वतःला झोकून घ्यावे लागते 
नको असलेल्या गोष्टीनाही आपलेसे करावे लागते 
का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

राजकारण

       
हे असेच असतंय 
चालायचं ते चालतच असतंय 
पाळायचे ते पळतच असतंय 
ह्याकडे आपण पहायचे नसते 
ह्याच रंगात आपणही न्हाहून घ्यायचं असतंय